Zawodnicy

Osoby które chcą wziąć udział w imprezie jako kierowca, zawodnik, driver, szaleniec powinny:

  • zapoznać się z regulaminem zawodów i bezwzględnie go przestrzegać;
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy;
  • po dokonaniu zgłoszenia dokonać wpłaty wpisowego na wskazany rachunek bankowy a w tytule przelewu podać imię i nazwisko zawodników
  • Lista startujących aut jest ograniczona więc o pierwszeństwie wpisania załogi na listę decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunek;
  • Lista startujących będzie na bieżąco aktualizowana;
  • Zawodnicy pod wpływem alkoholu nie będą dopuszczeni do zawodów;